top of page

Kurz tetovania

Formou intenzívneho technologického kurzu, poskytujem záujemcom o tetovanie 
jedinečnú príležitosť nahliadnuť do tajov prastarého umenia trvalého zdobenia

ľudského tela. Kurz je trojdňový. Adept je školený výhradne s individuálnym prístupom.

 

Kurzisti okrem zážitku získajú:

   - dostatočné teoretické znalosti

   - osvojenie si pracovných postupov

   - možnosť prekonať strach z "neznámeho" 

   - osvedčenie o absolvovaní kurzu

   

 

Program:

I.   teória (história, technológia, hygiena, dezinfekcia, sterilizácia,

     ošetrovanie tetovania, materiály...) 
II.  prax (príprava nástrojov, dizajnu, kresby a šablóny, tetovanie liniek,

     tieňovanie, výplň, kolorovanie, prekrývanie, tetovanie do "umelej"

     a následne do ľudskej kože, viď. priložené video

III. diskusia / otvorený priestor pre akékoľvek dotazy týkajúce sa tetovania.

 

                                 Cena: 550€. 

 

bottom of page