Kurz tetovania

 

Formou intenzívneho technologického kurzu, poskytujem začínajúcim tetovačom 
jedinečnú príležitosť nahliadnuť do tajov profesionálneho tetovania. Kurz je trojdňový, pričom

adept je školený výhradne s individuálnym prístupom.

 

Kurzisti okrem zážitku získajú:

   - dostatočné teoretické znalosti

   - osvojenie si pracovných postupov

   - možnosť prekonať strach z "neznámeho" 

   - osvedčenie o absolvovaní kurzu

   - podrobné informácie potrebné k otvoreniu živnosti s predmetom podnikania pre tetovanie.

 

Program:

I.   teória (história, technológia, hygiena, dezinfekcia, sterilizácia,

     ošetrovanie tetovania, materiály...) 
II.  prax (príprava nástrojov, dizajnu, kresby a šablóny, tetovanie liniek,

     tieňovanie, výplň, kolorovanie, prekrývanie, tetovanie do "umelej"

     a následne do ľudskej kože, viď. priložené video

III. diskusia / otvorený priestor pre akékoľvek dotazy týkajúce sa tetovania.

 

                                 Cena: 580€. 

 

     Rezervácia termínu za kurz tetovania bude akceptovaná po vzájomnom

     dohovore a uhradení zálohy 100€ na účet: 
     Milan Bartoň 2616455782/1100, IBAN: SK66 1100 0000 0026 1645 5782  
     Zvyšná suma 480€ sa uhrádza v deň začatia kurzu.