Cenník služieb

 

1. Cena za tetovanie je zmluvnou cenou medzi tetovačom a zákazníkom, 
    ktorú určí tetovač podľa veľkosti, zložitosti motívu a miesta aplikovania.
    Cenu môže ovplyvniť miesto aplikácie a dodatočne aj typ pokožky.

 

2. Základná sadzba pre akokoľvek malé tetovanie je od 40€.

3. Cena zahŕňa :

    - odbornú konzultáciu (samotná konzultácia je bezplatná)
    - prípravu dizajnu a šablóny
    - profesionálne aplikovanie tetovania
    - materiál použitý k tetovaniu*
    - zálohovú platbu/rezervovanie termínu 20€
    - kontrolu vyliečeného tetovania.

4. Rezervácia termínu bude akceptovaná po uhradení zálohy 20€ na účet. 
    Záloha sa odpočíta z koncovej ceny dohodnutej za tetovanie.

    Číslo účtu : 26 164 55 782 / 1100 
    IBAN : SK66 1100 0000 0026 1645 5782 
   

    *Tetovacie štúdio Tattoo4Joy zaručuje, že pre každého klienta pri práci bude vždy použitý zdravotne nezávadný materiál pozostávajúci z:

    - jednorázových sterilných tetovacích ihiel
    - sterilných nástrojov
    - dezinfekčných a virucidných roztokov
    - atestovanej tetovacej farby
    - jednorázových pomôcok (t.z. gumené rukavice, nádobky

      na farbu, lekársku vazelínu, žiletky...)